top of page

Training certificeringsbijeenkomst met verantwoordingsgesprekken

woensdag 28 juni 2023

Online bijeenkomst

Training certificeringsbijeenkomst met verantwoordingsgesprekken

Aanvullende voorwaarden bij het certificeringstraject

Bij inschrijving voor dit traject gaat u akkoord met de gestelde deadline voor het aanleveren van het certificeringsmateriaal.

De deadline is 11 mei 2023.

 

Indien het certificeringsmateriaal niet ontvangen is vóór de hierboven gestelde deadline kan de ingeschrevene niet deelnemen aan de certificeringsbijeenkomst. Hij/zij kan zich inschrijven voor een later geplande bijeenkomst. Tevens ontvangt u als opdrachtgever een factuur van € 80,- wegens extra gemaakte kosten.

 

Voorwaarde om aan het certificeringstraject deel te nemen is dat de deelnemers bij aanvang van certificering maximaal 2 jaar geleden de volgende scholing gevolgd hebben:

  • de kennisbasis, en
  • het uitvoeren van een gedragsbeoordeling, een productbeoordeling of een examengesprek.

 

Inhoud van het certificeringstraject

Bij de certificeringsbijeenkomst gaan wij uit van minimaal 3, optimaal 4 en maximaal 5 deelnemers per dagdeel.

Het certificeringstraject van de examinator bestaat uit twee delen:

  • Deel 1: het uitvoeren van de certificeringsopdracht (deze is gebaseerd op de examentaak mbo ‘Afnemen en Beoordelen’ van het ‘Kennispunt Onderwijs en Examinering mbo’).
  • Deel 2: het uitvoeren van een verantwoordingspresentatie of eventueel het voeren van een verantwoordingsgesprek.

 

Certificaat examinator

Nadat de verantwoording met een voldoende is beoordeeld ontvangt de deelnemer per e-mail het certificaat ‘Examinator’. De deelnemer wordt gecertificeerd voor de uitgevoerde beoordelingsvorm.

 

Kosten

€ 375,-

Training certificeringsbijeenkomst met verantwoordingsgesprekken

woensdag

28 jun. 2023

Tussen 09.00 uur en 17.00 uur

Locatie

Inloggegevens volgen na inschrijving.

Leonie Kippers

Frido Pennings

Coördinator Training & Advies

Misschien vind je deze bijeenkomsten ook interessant?

woensdag 25 januari 2023

Tweedaagse basistraining Examinator

woensdag 25 januari 2023

Online bijeenkomst Robotica

dinsdag 7 februari 2023

Netwerkbijeenkomst Bouw & Infra

dinsdag 14 februari 2023

Bijeenkomst nieuw Kwalificatiedossier MKE

bottom of page