OVER ONS

Het Consortium Beroepsonderwijs is een samenwerkingsverband van 40 ROC's, ca. 100 vmbo-scholen en een groeiend aantal brancheopleiders. Het Consortium werkt vanuit het principe voor, door en met professionals uit het beroepsonderwijs, en hanteert als kwaliteitscriteria: betrokkenheid van het werkveld, borging door de onderwijsinspectie, draagvlak bij opleidingsteams, onderzoek, analyse en duurzaamheid.

beeldmerk validie exameninstrumenten mbo EIK_ISO_Certificatielogo

 

Bekijk hier onze video.

De kerntaken van het Consortium zijn ontwikkeling en implementatie van een krachtige en duurzame opleidings- en examenmethodiek voor het vmbo en het mbo. Speerpunt daarbij is een drempelloze aansluiting tussen vmbo, mbo en hbo.

Het Consortium opereert als kennisnetwerk en loopbaancentrum. Een klein team van vaste medewerkers en een flexibele groep ontwikkelaars, trainers, ontwerpers en adviseurs uit het scholenveld, het werkveld en de wetenschap staan garant voor een vernieuwingsproces in het beroepsonderwijs dat draagvlak heeft, in beweging blijft én resultaat oplevert.

​Overzicht bijdragen vmbo 2020 - 2021
Overzicht bijdragen mbo 2020 - 2021

Algemene voorwaarden Consortium Beroepsonderwijs

ExSamen is de vereniging van samenwerkende examenleveranciers. We werken gezamenlijk aan goede examens voor iedere mbo-opleiding.

Logo website ExSamen