Bestuur

Mevrouw drs. A. van den Berg (voorzitter en lid algemeen bestuur)
- voormalig directeur Zadkine, domeinen Zorg & Welzijn, Installatie- en Koudetechniek, Ambacht, Laboratorium- en Gezondheidstechniek

De heer A.C.M. de Groot (penningmeester en lid algemeen bestuur)
- directeur Teylingen College, sector KTS
- voorzitter VMBO Platform Techniek
- lid Dagelijks Bestuur Stichting Platforms VMBO

De heer J. de Reus (lid algemeen bestuur)
- Locatiedirecteur ROC A12