Consulenten Beroepsonderwijs

 

 Regio 

 Provincies

 Zorg & Welzijn MBO

Techniek MBO en VMBO

 Noord

 

 Friesland  Groningen  Drenthe  Noordoostpolder 

 

 Roel van der Hoek
 rvanderhoek@consortiumbo.nl
 06 82 41 85 84

 

 

 Cees Bak
 cbak@consortiumbo.nl 
 06 10 97 77 35

 West

 Noord-Holland  Zuid-Holland
 
Oost en Zuid  Flevoland

 

 Marcel Polman
 mpolman@consortiumbo.nl
 06 57 65 64 14 

 Marian Hoffer
 mhoffer@consortiumbo.nl
 06 15 48 13 74

 

 

 Cees Bak
 cbak@consortiumbo.nl 
 06 10 97 77 35

 

 Midden     

 Utrecht  Gelderland  Overijssel

 

Bianca Perik
bperik@consortiumbo.nl
06 53 73 82 98
 

Nirene van Brussel
 nvanbrussel@consortiumbo.nl
 06  82 85 38 76

 Zuid    Zeeland
 Noord-Brabant  Limburg

  

  Ingrid Kolen
ikolen@consortiumbo.nl
  06 82 41 49 58

 

 Nirene van Brussel
 nvanbrussel@consortiumbo.nl
 06  82 85 38 76