top of page

Combinatie MZ-VZ Verzorgende-IG-Begeleider gehandicaptenzorg - Examens - serie 2020

 • 01 Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied (VZ-B1-K1-W1) Gezondheidsbevorderaar
 • 02 Ondersteunt, informeert en adviseert de cliënt (VZ-B1-K1-W2 en MZ-P1-K1-W2) Gezondheidsbevorderaar
 • 03 Inventariseert ondersteuningsvragen en draagt mede zorg voor het individuele plan van de cliënt (VZ-B1-K1-W3 en MZ-B1-K1-W1) Zorgverlener
 • 04 Voert zorg- en begeleidingsactiviteiten uit (VZ-B1-K1-W4 en MZ-B1-K1-W2, MZ-B1-K1-W3, MZ-B1-K1-W4) Zorgverlener
 • 05 Voert verpleegtechnische handelingen uit (VZ-B1-K1-W5 en MZ-P1-K1-W3) Zorgverlener
 • 06 Communiceert met de zorgvrager en het sociale netwerk (VZ-B1-K1-W6) Communicator
 • 07 Stemt de werkzaamheden af en werkt samen met andere beroepsgroepen (VZ-B1-K1-W7, VZ-B1-K2-W2 en MZ-B1-K1-W6) Organisator en Samenwerkingspartner
 • 08 Reageert op onvoorziene en crisissituaties (VZ-B1-K1-W8 en MZ-B1-K1-W5) Organisator
 • 09 Werkt aan de eigen ontwikkeling (VZ-B1-K2-W1 en MZ-B1-K2-W1) Reflectieve EBP professional
 • 10 Draagt bij aan kwaliteit van zorg (VZ-B1-K2-W3 en MZ-B1-K2-W2) Professional en Kwaliteitsbevorderaar
 • 11 Evalueert de geboden ondersteuning (MZ-B1-K1-W7)
 • 12 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers (MZ-P1-K1-W4)
 • 13 Ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten (MZ-P1-K1-W1)

Crebo -  informatie

Crebo: 23268 Verzorgende-IG
25476 Begeleider specifieke doelgroepen
25475 Begeleider gehandicaptenzorg

Dit product is ontwikkeld voor

-

Combi-opleidingen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

Combinatie MZ-VZ Verzorgende-IG-Begeleider gehandicaptenzorg - Examens - serie 2020
bottom of page