top of page

Combinatie MZ-VZ Verzorgende-IG GGZ en Begeleider specifieke doelgroepen - Oefenopdrachten - serie 2016

Van alle oefenopdrachten is er een A-, B- en C-versie beschikbaar.

 • 00-Werken met de oefenopdrachten
 • 01 Onderkent de gezondheidstoestand en inventariseert ondersteuningsvragen
 • 02 Ondersteunt bij persoonlijke verzorging
 • 03 Ondersteunt bij wonen en huishouden
 • 04 Reageert op onvoorziene en crisissituaties
 • 05 Stemt de zorgverlening af
 • 06 Evalueert de zorgverlening
 • 07 Voert verpleegtechnische handelingen uit
 • 08 Begeleidt een cliënt
 • 09 Geeft voorlichting, advies en instructie
 • 10 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
 • 11 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • 12 Werkt aan de eigen deskundigheid
 • 13 Werkt samen met andere beroepsgroepen
 • 14 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers
 • 16 Levert een bijdrage aan het ondersteuningsplan
 • 27 Ondersteunt de cliënt bij maatschappelijke participatie
 • 28 Begeleidt cliënten en naastbetrokkenen bij activiteiten

Crebo -  informatie

Crebo: 25476 Begeleider specifieke doelgroepen
25475 Begeleider gehandicaptenzorg
25491 Verzorgende-IG

Dit product is ontwikkeld voor

-

Combi-opleidingen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

Combinatie MZ-VZ Verzorgende-IG GGZ en Begeleider specifieke doelgroepen - Oefenopdrachten - serie 2016
bottom of page