top of page

Combinatie MZ-VZ Verzorgende-IG GHZ en Begeleider gehandicaptenzorg - Oefenopdrachten - serie 2016

Van alle oefenopdrachten is er een A-, B- en C-versie beschikbaar.

 • 00-Werken met de oefenopdrachten
 • 01 Onderkent de gezondheidstoestand en inventariseert ondersteuningsvragen
 • 02 Ondersteunt bij persoonlijke verzorging
 • 03 Ondersteunt bij wonen en huishouden
 • 04 Reageert op onvoorziene en crisissituaties
 • 05 Stemt de zorgverlening af
 • 06 Evalueert de zorgverlening
 • 08 Begeleidt een cliënt
 • 09 Geeft voorlichting, advies en instructie
 • 10 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
 • 11 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • 12 Werkt aan de eigen deskundigheid
 • 13 Werkt samen met andere beroepsgroepen in de zorg
 • 20 Stelt (mede) het zorgplan op
 • 21 Voert verpleegtechnische handelingen uit
 • 22 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers
 • 23 Ondersteunt en begeleidt bij het behouden en stimuleren van de ontwikkeling
 • 24 Communiceert met en begeleidt de communicatie met doelgroepen in de GHZ
 • 25 Begeleidt individuele zorgvragers in een groep
 • 26 Ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten

Crebo -  informatie

Crebo: 25476 Begeleider specifieke doelgroepen
25475 Begeleider gehandicaptenzorg
25491 Verzorgende_IG

Dit product is ontwikkeld voor

-

Combi-opleidingen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

Combinatie MZ-VZ Verzorgende-IG GHZ en Begeleider gehandicaptenzorg - Oefenopdrachten - serie 2016
bottom of page