top of page

Deze opdracht gaat over de pakbon.
De pakbon is een belangrijk document in de logistiek.
In deze opdracht leer je:

  • Wat een pakbon is.
  • Hoe een pakbon eruit ziet.
  • Hoe een pakbon gecontroleerd moet worden.
  • Wat je kunt doen als je een fout ontdekt in de pakbon.

Dit product is ontwikkeld voor

-

PRO

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

PRO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Ontwikkelgroep Pro (Praktijonderwijs)

E&O - Pakbon
bottom of page