top of page

Examen Mediavormgever - serie 2020

Bevat alle werkprocessen van Basis en Profiel

Crebo -  informatie

Crebo KD Mediavormgeving: 23257
Crebo Kwalificatie Mediavormgever: 25633

Dit product is ontwikkeld voor

-

Creatieve industrie

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Creatieve industrie

Examen Mediavormgever - serie 2020
bottom of page