top of page

Examens + Exameneenheden Doktersassistent - serie 2016

 • 0 Servicedocument examens DA
 • 01 DA Neemt de hulpvraag in behandeling B1K1W1
 • 02 DA Verwerkt patiëntgerelateerde informatie B1K1W2
 • 03 DA Voert medisch-technische handelingen uit B1K2W1
 • 04 DA Assisteert bij uitvoering van medische verrichtingen B1K2W2
 • 05 DA Geeft voorlichting en advies B1K2W3
 • 06 DA Zorgt voor logistiek en beheer B1K3W1
 • 07 DA Zorgt voor de planning en administratie van de praktijk/organisatie B1K3W2
 • 08 DA Werkt aan de eigen deskundigheid B1K4W1
 • 09 DA Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg B1K4W2
 • 10 DA Werkt (multi)disciplinair samen en stemt werkzaamheden af B1K4W3
 • 11 DA Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers B1K4W4

 

DA - Exameneenheid A

Werkprocessen: B1-K1-W1, B1-K1-W2

DA - Exameneenheid B

Werkprocessen: B1-K2-W1, B1-K2-W3

DA - Exameneenheid C

Werkprocessen: B1-K2-W2

DA - Exameneenheid D

Werkprocessen: B1-K3-W1, B1-K3-W2

DA - Exameneenheid E

Werkprocessen: B1-K4-W1, B1-K4-W2

DA - Exameneenheid F

Werkprocessen: B1-K4-W3, B1-K4-W4

 

 

Crebo Kwalificatiedossier: 23180

Crebo Kwalificatie: 25473

Crebo -  informatie

Crebo KD: 23180
Crebo Kwalificatie: 25473

Dit product is ontwikkeld voor

-

Doktersassistent

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dokters- Tandarts- en Apothekersassistent (STeAG)

Examens + Exameneenheden Doktersassistent - serie 2016
bottom of page