top of page

Examens + Exameneenheden Doktersassistent - serie 2018

 • 0 Servicedocument examens DA - serie 2018
 • 01 DA Neemt de hulpvraag in behandeling B1K1W1 - 2018
 • 02 DA Verwerkt patiëntgerelateerde informatie B1K1W2 - 2018
 • 03 DA Voert medisch-technische handelingen uit B1K2W1 - 2018
 • 04 DA Assisteert bij uitvoering van medische verrichtingen B1K2W2 - 2018
 • 05 DA Geeft voorlichting en advies B1K2W3 - 2018
 • 06 DA Zorgt voor logistiek en beheer B1K3W1 - 2018
 • 07 DA Zorgt voor de planning en administratie van de praktijk/organisatie B1K3W2 - 2018
 • 08 DA Werkt aan de eigen deskundigheid B1K4W1 - 2018
 • 09 DA Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg B1K4W2 - 2018
 • 10 DA Werkt (multi)disciplinair samen en stemt werkzaamheden af B1K4W3 - 2018
 • 11 DA Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers B1K4W4 - 2018

 

DA - Exameneenheid A - 2018

Werkprocessen: B1-K1-W1, B1-K1-W2

DA - Exameneenheid B - 2018

Werkprocessen: B1-K2-W1, B1-K2-W3

DA - Exameneenheid C - 2018

Werkprocessen: B1-K2-W2

DA - Exameneenheid D - 2018

Werkprocessen: B1-K3-W1, B1-K3-W2

DA - Exameneenheid E - 2018

Werkprocessen: B1-K4-W1, B1-K4-W2

DA - Exameneenheid F - 2018

Werkprocessen: B1-K4-W3, B1-K4-W4

 

 

Crebo -  informatie

Crebo KD: 23180
Crebo Kwalificatie: 25473

Dit product is ontwikkeld voor

-

Doktersassistent

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dokters- Tandarts- en Apothekersassistent (STeAG)

Examens + Exameneenheden Doktersassistent - serie 2018
bottom of page