top of page

Examens + Exameneenheden PW - Gespecialiseerd pedagogisch medewerker - serie 2018

 • 0 Servicedocument examens PW-GPM - serie 2018
 • 01 GPM-Inventariseert behoeften en wensen van het kind (B1-K1-W1) - 2018
 • 02 GPM-Bereidt de uitvoering van activiteiten voor (B1-K1-W2) - 2018
 • 03 GPM-Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten (B1-K1-W3) - 2018
 • 04 GPM- Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen (B1-K1-W4) - 2018
 • 05 GPM-Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten (B1-K1-W5) - 2018
 • 06 GPM-Ondersteunt bij verzorgende taken (B1-K1-W6) - 2018
 • 07 GPM-Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat (B1-K1-W7) - 2018
 • 08 GPM-Evalueert de werkzaamheden (B1-K1-W8) - 2018
 • 09 GPM-Werkt aan de eigen deskundigheid (B1-K2-W1) - 2018
 • 10 GPM-Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg (B1-K2-W2) - 2018
 • 11 GPM-Voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en het kind (P2-K1-W1) - 2018
 • 12 GPM-Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op (P2-K1-W2) - 2018
 • 13 GPM-Ontwikkelt (mede) een begeleidingsplan (P2-K1-W3) - 2018
 • 14 GPM-Biedt (gespecialiseerde) opvang (P2-K1-W4) - 2018
 • 15 GPM-Biedt persoonlijke verzorging (P2-K1-W5) - 2018
 • 16 GPM-Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden (P2-K1-W6) - 2018
 • 17 GPM-Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan (P2-K1-W7) - 2018
 • 18 GPM-Voert coördinerende taken uit (P2-K2-W1) - 2018
 • 19 GPM-Bouwt en onderhoudt een netwerk (P2-K2-W2) - 2018
 • 20 GPM-Voert beleidsondersteunende taken uit (P2-K2-W3) - 2018
 • 21 GPM-Voert beheertaken uit (P2-K2-W4) - 2018

 

Exameneenheden

PW GPM Exameneenheid A - serie 2018

Werkprocessen: P2-K1-W6

PW GPM Exameneenheid B - serie 2018

Werkprocessen: P2-K1-W5, B1-K1-W6 PW GPM Exameneenheid C - serie 2018

Werkprocessen: P2-K1-W2, B1-K1-W3, B1-K1-W4, P2-K1-W7, B1-K1-W5

PW GPM Exameneenheid D - serie 2018

Werkprocessen: B1-K1-W1, P2-K1-W1, P2-K1-W3, B1-K1-W7, P2-K1-W4, B1-K1-W8

PW GPM Exameneenheid E - serie 2018

Werkprocessen: B1-K2-W1, B1-K2-W2

PW GPM Exameneenheid F - serie 2018

Werkprocessen: P2-K2-W1, P2-K2-W2, P2-K2-W3, P2-K2-W4, B1-K1-W4

Crebo -  informatie

Crebo KD: 23183
Crebo Kwalificatie: 25484

Dit product is ontwikkeld voor

-

Pedagogisch werk

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

Examens + Exameneenheden PW - Gespecialiseerd pedagogisch medewerker - serie 2018
bottom of page