top of page

Examens + Exameneenheid Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen - serie 2021

 • 01 MKOB B1-K1-W1 Voert gesprekken met ouders/vervangende opvoeders van het kind
 • 02 MKOB B1-K1-W2 Ontwikkelt (mede) een begeleidingsplan
 • 03 MKOB B1-K1-W3 Biedt (gespecialiseerde) opvang
 • 04 MKOB B1-K1-W4 Biedt persoonlijke verzorging
 • 05 MKOB B1-K1-W5 Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden
 • 06 MKOB B1-K1-W6 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • 07 MKOB B1-K1-W7 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • 08 MKOB B1-K2-W1 Bereidt de uitvoering van (les)activiteiten voor
 • 09 MKOB B1-K2-W2 Voert (les)activiteiten uit
 • 10 MKOB B1-K2-W3 Evalueert de werkzaamheden
 • 11 MKOB B1-K3-W1 Bereidt de sport- en beweegactiviteiten voor
 • 12 MKOB B1-K3-W2 Voert de sport- en beweegactiviteiten uit
 • 13 MKOB B1-K3-W3 Coacht en begeleidt kinderen bij sport- en beweegactiviteiten
 • 14 MKOB B1-K3-W4 Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement
 • 15 MKOB B1-K3-W5 Bereidt een wedstrijd, toernooi of evenement voor
 • 16 MKOB B1-K3-W6 Voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit
 • 17 MKOB B1-K4-W1 Bouwt en onderhoudt een netwerk
 • 18 MKOB B1-K4-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit
 • 19 MKOB B1-K4-W3 Voert beheertaken uit
 • 20 MKOB B1-K4-W4 Voert coördinerende taken binnen de organisatie uit

Exameneenheid: alle examens

 

Crebo -  informatie

Crebo KD: 26030
Crebo Kwalificatie: 26030

Dit product is ontwikkeld voor

-

Medewerker Kinderopvang, onderwijs en bewegen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

Examens + Exameneenheid Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen - serie 2021
bottom of page