top of page

Examens + Exameneenheid Persoonlijk begeleider zorgboerderij - serie 2021

Examens

01 Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging (B1-K1-W1)

02 Ondersteunt de cliënten bij dagbesteding (B1-K1-W2)

03 Reageert op onvoorziene en crisissituaties (B1-K1-W3)

04 Stemt de werkzaamheden af (B1-K1-W4)

05 Werkt aan de eigen deskundigheid (B1-K2-W1)

06 Werkt aan bevordere en bewaken van kwaliteitszorg (B1-K2-W2)

07 Stelt het ondersteuningsplan op (B1-K3-W1)

08 Ondersteunt cliënt/naastbetrokkenen bij het voeren van de regie (B1-K3-W2)

09 Ondersteunt de cliënt bij het leggen en onderhouden van contacten en betrekt naastbetrokkenen (B1-K3-W3)

10 Voert beheertaken uit (B1-K3-W4)

11 Voert coördinerende taken uit (B1-K3-W5)

12 Begeleidt de cliënt bij het versterken van de eigen kracht (B1-K4-W1)

13 Voert dieren (B1-K5-W1)

14 Verzorgt dieren (B1-K5-W2)

15 Onderhoudt leef- en werkomgeving (B1-K5-W3)

16 Instrueert en/of adviseert en/of verkoopt (B1-K6-W1)

17 Behandelt klachten (B1-K6-W2)

18 Draagt zorg voor de kwaliteit van het agrobusinessproduct (B1-K7-W1)

19 Draagt zorg voor machines, apparatuur en technische installaties (B1-K7-W2)

20 Draagt zorg voor bedrijfsgebouwen en terreinen (B1-K7-W3)

21 Verzorgt teelt (B1-K8-W1)

22 Verzorgt oogst (B1-K8-W2)

23 Begeleidt medewerkers op vaktechnisch gebied (B1-K8-W3)

24 Verzorgt gewasgezondheid (B1-K8-W4)

 

Exameneenheid

Bevat alle examens van de werkprocessen uit K1 t/m K8

 

Crebo -  informatie

Crebo KD: 26018
Crebo Kwalificatie: 26018

Dit product is ontwikkeld voor

-

Persoonlijk begeleider zorgboerderij

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

Examens + Exameneenheid Persoonlijk begeleider zorgboerderij - serie 2021
bottom of page