top of page

Examens + Exameneenheid Praktijkopleider - serie 2021

 • B1-K1-W1 Inventariseert gegevens voor het bpv-beleidsplan
 • B1-K1-W2 Levert gegevens en adviezen aan voor het ontwikkelen van een bpv-beleidsplan
 • B1-K1-W3 Coördineert en bewaakt examinering en beoordeling in de BPV
 • B1-K1-W4 Coördineert en bewaakt de uitvoering van het bpv-beleidsplan
 • B1-K1-W5 Werkt samen en stemt af met onderwijsinstellingen
 • B1-K2-W1 Draagt bij aan selectie en aanname van studenten
 • B1-K2-W2 Regelt de introductieperiode van een student in de BPV
 • B1-K2-W3 Ondersteunt een student bij het opstellen van zijn individuele leerplan
 • B1-K2-W4 Ondersteunt en bewaakt het leertraject van een student
 • B1-K2-W5 Draagt bij aan examinering en beoordeling van een student in de BPV
 • B1-K2-W6 Evalueert de uitgevoerde werkzaamheden in de BPV
 • B1-K3-W1 Bevordert een op-maat-werkbegeleiding
 • B1-K3-W2 Zorgt voor een verdeling van bpv-taken onder werkbegeleiders
 • B1-K3-W3 Instrueert werkbegeleiders in coachin-, beoordelings- en begeleidingsmethodieken
 • B1-K3-W4 Coacht werkbegeleiders in hun begeleidingsvaardigheden
 • B1-K4-W1 Werkt aan deskundigheidsbevordering
 • B1-K4-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

Exameneenheid: Alle examens

Crebo -  informatie

Crebo KD: 23184
Crebo Kwalificatie: 25487

Dit product is ontwikkeld voor

-

Praktijkopleider

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

Examens + Exameneenheid Praktijkopleider - serie 2021
bottom of page