top of page

Examens + Exameneenheid PW - Gespecialiseerd pedagogisch medewerker - serie 2023

 • 01 (GPM) B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • 02 (GPM) B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • 03 (GPM) B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • 04 (GPM) B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • 05 (GPM) B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • 06 (GPM) B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • 07 (GPM) B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • 08 (GPM) B1-K2-W1 Werkt aan de professionele ontwikkeling
 • 09 (GPM) B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • 10 (GPM) P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten
 • 11 (GPM) P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • 12 (GPM) P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan
 • 13 (GPM) P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit
 • 14 (GPM) P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes
 • 15 (GPM) P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving
 • 16 (GPM) P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • 17 (GPM) P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit
 • 18 (GPM) P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit
 • 19 (GPM) P2-K2-W3 Voert beheertaken uit

Exameneenheid: alle examens

Crebo -  informatie

Dit product is ontwikkeld voor

-

Pedagogisch werk

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

Examens + Exameneenheid PW - Gespecialiseerd pedagogisch medewerker - serie 2023
bottom of page