top of page

Examens + Exameneenheid Servicemedewerker - serie 2018

  • 0 Servicedocument examens Servicemedewerker
  • 1 Ontvangt bezoekers (B1-K1-W1)
  • 2 Draagt bij aan een veilige situatie (B1-K1-W2)
  • 3 Assisteert bij de uitvoering van activiteiten (B1-K2-W1)
  • 4 Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit (B1-K2-W2)
  • 5 Assisteert bij voorraadbeheer (B1-K2-W3)
  • 6 Voert eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit (B1-K2-W4)
  • 7 In behandeling nemen en registreren van incidenten (B1-K2-W5)

Exameneenheid: Alle examens

Crebo -  informatie

Crebo KD: 26007
Crebo Kwalificatie: 26007

Dit product is ontwikkeld voor

-

Servicemedewerker

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

Examens + Exameneenheid Servicemedewerker - serie 2018
bottom of page