top of page

Examens Apothekersassistent KD25650 (STeAG paperbased)

In deze exameneenheid staan de paperbased examens van STeAG van Apothekersassistent - KD25650.

Van elk examen en bijbehorende bijlage(n) is de meest recente versie opgenomen.

Mocht u een eerdere versie nodig hebben dan kunt u die opvragen door een mail te sturen naar info@steag.nl.

Vermeld in elk geval uw naam, telefoonnummer en de organisatie waarvoor u de aanvraag doet.

 

Ook de verantwoordingsdocumenten alsmede de errata overzichten treft u in deze exameneenheid aan.

 

Voorheen waren al deze documenten gepubliceerd op de website van STeAG.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Apothekersassistent

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dokters- Tandarts- en Apothekersassistent (STeAG)

Examens Apothekersassistent KD25650 (STeAG paperbased)
bottom of page