top of page

Examens Specialist/Vakman restauratie Leidekker - Profiel

Omvat de volgende werkprocessen uit het profieldeel:

P-K1-W1 Verwijdert leibedekking met aansluitingen

P-K1-W2 Bereidt herstel voor van leibedekking met loodaansluitingen

P-K1-W3 Repareert leibedekking

P-K1-W4 Brengt leibedekking aan met loodaansluitingen

P-K1-W5 Ruimt de werkplek op

 

 

 

Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van Stichting Consortium Beroepsonderwijs in samenwerking met het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen. Het kwalificatiedossier Restauratievakmanschap in de bouw is tot stand gekomen door een samenwerking van overheid, bedrijfsleven en het onderwijs.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Bouw Infra

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Bouw en Infra

Examens Specialist/Vakman restauratie Leidekker - Profiel
bottom of page