top of page

Examens Specialist Restauratie Metselwerk

Omvat de volgende werkprocessen:

B1-K1-W1 Oriënteert zich op de opdracht

B1-K1-W2 Bereidt de werkplek voor

B1-K1-W3 Stemt tijdens de uitvoering de werkzaamheden af

B1-K1-W4 Controleert en rapporteert de werkzaamheden

B1-K1-W5 Rondt de werkzaamheden af

P2-K1-W1 Verwijdert metselwerk

P2-K1-W2 Herstelt metselwerk

P2-K1-W3 Brengt benodigde bouwkundige voorzieningen aan t.b.v. metselwerk

P2-K1-W4 Brengt eenvoudig voegwerk aan

P2-K1-W5 Dekt metselwerk af

 

 

Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van Stichting Consortium Beroepsonderwijs in samenwerking met het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen. Het kwalificatiedossier Restauratievakmanschap in de bouw is tot stand gekomen door een samenwerking van overheid, bedrijfsleven en het onderwijs.

Crebo -  informatie

Dit product is ontwikkeld voor

-

Bouw Infra

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Bouw en Infra

Examens Specialist Restauratie Metselwerk
bottom of page