top of page

K0049 - Examen Instroom pabo aardrijkskunde - serie 2016

Dit keuzedeel bevat de instroomeisen ‘aardrijkskunde’ die gelden voor toelating die tot de pabo. Het keuzedeel bereidt de student voor op de landelijke ingangstoets pabo aardrijkskunde.

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
25485 Onderwijsassistent

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO, HBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

K0049 - Examen Instroom pabo aardrijkskunde - serie 2016
bottom of page