top of page

K0051 - Examen Instroom pabo Natuur & techniek - serie 2016

Dit keuzedeel bevat de instroom eisen ‘natuur en techniek’ die gelden voor toelating die tot de pabo. Het keuzedeel bereidt de student door middel van vakspecifieke vaardigheden en vakspecifieke kennis voor op de landelijke ingangstoets pabo natuur en techniek.

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
25485 Onderwijsassistent

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO, HBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

K0051 - Examen Instroom pabo Natuur & techniek - serie 2016
bottom of page