top of page

K0066 - Examen Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag - serie 2021

Certificeerbaar

Voor het ondersteunen van de specifieke doelgroep licht verstandelijk gehandicapten met ernstige gedragsproblemen zijn in het keuzedeel de volgende onderwerpen opgenomen: - Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag en crisissituaties bij (SG)LVB-cliënten; - Begeleiden van de (SG)LVB-cliënt bij het verbeteren van gedrag en/of consolideren van gedragsverandering; - Opbouwen en onderhouden van een netwerk rondom de (SG)LVB-cliënt; - Ondersteunen van het sociale netwerk.

 

 

 

Gekoppelde kwalificaties:

25474 Agogisch medewerker GGZ

25475 Begeleider gehandicaptenzorg

25780 Begeleider maatschappelijke zorg

25476 Begeleider specifieke doelgroepen

25491 Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) / Gehandicaptenzorg (GHZ) / Kraamzorg (KZ)

25655 Mbo-Verpleegkundige

25480 Mbo-Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) / Mbo-Verpleegkundice gehandicaptenzorg (GHZ)

25480 Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen Thuiszorg (VVT) / Mbo-Verpleegkundige Ziekenhuis (ZH)

25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

25838 Persoonlijk begeleider zorgboerderij

25479 Thuisbegeleider

25491 Verpleeg- en Verzorgingshuizen Thuiszorg (VVT)

25656 Verzorgende-IG

25846 Werkbegeleider zorgbedrijf-dierhouderij

 

 

 

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25474 Agogisch medewerker GGZ
25475 Begeleider gehandicaptenzorg
25780 Begeleider maatschappelijke zorg
25476 Begeleider specifieke doelgroepen
25491 Geestelijke gezondheidszorg - Gehandicaptenzorg - Kraamzorg
25655 Mbo-Verpleegkundige
25480 Mbo-Verpleegkundige GHZ, GGZ, VVT, ZH
25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg
25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
25479 Thuisbegeleider
25491 VVT
25656 Verzorgende-IG

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen, Keuzedelen met certificaat

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO, HBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

K0066 - Examen Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag - serie 2021
bottom of page