top of page

K0067 - Examen Mensen met niet-aangeboren hersenletsel - serie 2021

Certificeerbaar

Voor het ondersteunen van de specifieke doelgroep cliënten met niet-aangeboren hersenletsel zijn in het keuzedeel de volgende onderwerpen opgenomen: - Inventariseren van de (nieuwe) mogelijkheden, wensen en behoeften van de NAH-cliënt; - Begeleiden van de NAH-cliënt en naastbetrokkenen bij verliesverwerking; - Omgaan met het disharmonische profiel van de NAH-cliënt; - Omgaan met ontremd gedrag van de NAH-cliënt.

 

 

 

Gekoppelde kwalificaties:

25474 Agogisch medewerker GGZ

25475 Begeleider gehandicaptenzorg

25780 Begeleider maatschappelijke zorg

25476 Begeleider specifieke doelgroepen

25491 Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) / Gehandicaptenzorg (GHZ) / Kraamzorg (KZ)

25655 Mbo-Verpleegkundige

25480 Mbo-Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) / Mbo-Verpleegkundice gehandicaptenzorg (GHZ)

25480 Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen Thuiszorg (VVT) / Mbo-Verpleegkundige Ziekenhuis (ZH)

25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

25838 Persoonlijk begeleider zorgboerderij

25479 Thuisbegeleider

25491 Verpleeg- en Verzorgingshuizen Thuiszorg (VVT)

25656 Verzorgende-IG

25846 Werkbegeleider zorgbedrijf-dierhouderij

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25474 Agogisch medewerker GGZ
25475 Begeleider gehandicaptenzorg
25780 Begeleider maatschappelijke zorg
25491 Geestelijke gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg, Kraamzorg
25655 Mbo-Verpleegkundige
25480 Mbo-Verpleegkundige GGZ, GHZ, VVT, ZH
25477 Persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg
25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg
25478 Persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen
25838 Persoonlijk begeleider zorgboerderij
25479 Thuisbegeleider
25491 VVT
25656 Verzorgende-IG

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen, Keuzedelen met certificaat

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO, HBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

K0067 - Examen Mensen met niet-aangeboren hersenletsel - serie 2021
bottom of page