top of page

K0101 - Examen Specifieke doelgroepen Doktersassistent - serie 2023

Het keuzedeel omvat de benodigde verdiepende kennis en vaardigheden waardoor de beginnend beroepsbeoefenaar in staat is om specifieke preventieve zorg te bieden en passend advies te geven aan specifieke doelgroepen. Het omgaan met patiënten uit de specifieke doelgroep staat in een werkproces omschreven.

 

 

 

 

Gekoppelde kwalificaties:

25473 Doktersassistent

25695 Doktersassistent

Crebo -  informatie

Dit product is ontwikkeld voor

-

Doktersassistent, Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dokters- Tandarts- en Apothekersassistent (STeAG)

K0101 - Examen Specifieke doelgroepen Doktersassistent - serie 2023
bottom of page