top of page

K0118 - Oefenopdrachten Verzorgende en verpleegtechnische handelingen

Als beroepsbeoefenaar kom je in de praktijk situaties tegen waarbij je een verpleegtechnische vaardigheid moet uitvoeren. Om dit te mogen doen, moet je weten wat je mag doen en hoe je dat moet doen. Het gaat om vaardigheden die bij ondeskundig handelen een cliënt kunnen beschadigen. Daarom is er de nodige wet- en regelgeving waar je je aan te houden hebt. Deze wetgeving is er om de cliënt en jezelf te beschermen.

Het is belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de situatie van de cliënt. Hierbij moet je denken aan goed observeren en weten wat je moet doen bij veranderingen.

Je voert in opdracht van een arts verpleegtechnische handelingen uit, waaronder voorbehouden en risicovolle handelingen. Dit doe je binnen jouw bevoegdheden en met inachtneming van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, procedures en voorschriften. Je zorgt ervoor dat je op de hoogte bent van de gezondheidssituatie en de psychische gesteldheid van de cliënt. Voordat je verpleegtechnische handelingen uitvoert, controleer je deze gezondheidssituatie en psychische gesteldheid. Je creëert de voorwaarden waardoor je de verpleegtechnische handelingen optimaal kunt uitvoeren. Je stemt af op de cliënt en neemt vooraf en tijdens de uitvoering van de verpleegtechnische handeling(en) angst en onzekerheid weg. Dit doe je door uitleg te geven over wat, waarom en hoe je de handeling(en) uitvoert. Je observeert en controleert en rapporteert.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

K0118 -  Oefenopdrachten Verzorgende en verpleegtechnische handelingen
bottom of page