top of page

K0119 - Examen Verplegende en verpleegtechnische handelingen - serie 2016

Certificeerbaar

Het keuzedeel is een verdieping. Het keuzedeel bevat verplegende en verpleegtechnische handelingen. In het keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: - Verzamelt gegevens over de gezondheidstoestand van de cliënt; - Verwerkt gegevens met betrekking tot de gezondheid in het ondersteuningsplan; - Onderkent dreigende en bestaande gezondheidsproblemen; - Biedt passende zorg; - Voert verpleegtechnische handelingen uit; - Evalueert en legt de zorgverlening vast.

 

 

 

Gekoppelde kwalificaties:

25474 Agogisch medewerker GGZ

25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

25838 Persoonlijk begeleider zorgboerderij

25479 Thuisbegeleider

 

 

Dit keuzedeel is beschikbaar tot juli 2024

Crebo -  informatie

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

K0119 - Examen Verplegende en verpleegtechnische handelingen - serie 2016
bottom of page