top of page

K0137 - Examen Zorg en technologie - serie 2021

Certificeerbaar

In dit keuzedeel wordt aandacht besteed aan het werken met nieuwe technologische hulpmiddelen. In het keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: - Bijdragen aan de deskundige inzet van nieuwe technologische hulpmiddelen; - Technologie toepassen op een ethisch verantwoorde manier; - Het gebruik van technologische hulpmiddelen bespreken met de cliënt; - Stabiliseren en/of verbeteren van de kwaliteit van leven; - Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen; - Multidisciplinair samenwerken m.b.t. de inzet van technologische hulpmiddelen.

 

 

 

 

 

Gekoppelde kwalificaties:

25475 Begeleider gehandicaptenzorg

25780 Begeleider maatschappelijke zorg

25476 Begeleider specifieke doelgroepen

25491 Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) / Gehandicaptenzorg (GHZ) / Kraamzorg (KZ) / Verpleeg- en Verzorginshuizen Thuiszorg

25838 Persoonlijk begeleider zorgboerderij

25656 Verzorgende-IG

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25475 Begeleider gehandicaptenzorg
25780 Begeleider maatschappelijke zorg
25476 Begeleider specifieke doelgroepen
25491 GGZ - GHZ - KZ
25838 Persoonlijk begeleider zorgboerderij
25491 VVT
25656 Verzorgende-IG

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

K0137 - Examen Zorg en technologie - serie 2021
bottom of page