top of page

K0152 - Oefenopdrachten Expressief talent - serie 2022

Als beginnend beroepsbeoefenaar ontwikkel je eigen talenten op expressief/creatief gebied vanuit het beleven van kunst en cultuur. Daarnaast ontdek en doorloop je een creatief proces van een of meerdere expressievormen (beeld, dans, drama, muziek, taal en spel en beweging).

Je begeleidt, stimuleert en inspireert de doelgroep in hun expressieve en creatieve ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten.

We gaan aan-de-slag en er-op-uit!

Je werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van je eigen werkzaamheden en je eigen aandeel in de samenwerking in het team. Je stemt je werkzaamheden af met het team en verantwoordt je werkzaamheden en aanpak naar je leidinggevende.

Crebo -  informatie

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

K0152 - Oefenopdrachten Expressief talent - serie 2022
bottom of page