top of page

K0159 - Examen Jeugd- en opvoedhulp - serie 2022

Certificeerbaar

De inhoud van dit keuzedeel is zowel gericht op doorstroom als op de beroepspraktijk.

In het keuzedeel komen de volgende onderwerpen aan bod: - Verwerven van studievaardigheden gericht op sociaal-agogische studie in het hbo; - Ondersteunen van jeugdigen individueel en in een groep; - Ondersteunen van het systeem bij de opvoeding; - Afstemmen met andere jeugd- en opvoedhulp-professionals.

 

 

 

 

 

Gekoppelde kwalificaties:

25474 Agogisch medewerker GGZ

25484/25697/25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

25485/25698 Onderwijsassistent

25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

25838 Persoonlijk begeleider zorgboerderij

25615 Sociaal werker

25488 Sociaal-cultureel werker

25489 Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

25479 Thuisbegeleider

25846 Werkbegeleider zorgbedrijf-dierhouderij

 

 

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25474 Agogisch medewerker GGZ
25484/25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
25485 /2569 Onderwijsassistent
25603/25696/25486 Pedagogisch medewerker kinderopvang
25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg
25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
25838 Persoonlijk begeleider zorgboerderij
25615 Sociaal werker
25488 Sociaal-cultureel werker
25489 Sociaal-maatschappelijk dienstverlener
25479 Thuisbegeleider

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

K0159 - Examen Jeugd- en opvoedhulp - serie 2022
bottom of page