top of page

K0160 - Examen Jongerenwerk - serie 2022

Dit keuzedeel is een verdieping ten opzichte van het kwalificatiedossier Sociaal Werk. Het beschrijft specifieke kennis en vaardigheden die mbo-jongerenwerkers nodig hebben in het jongerenwerk. Wat in het kwalificatiedossier generiek is beschreven is in dit keuzedeel geconcretiseerd naar het werken met jongeren in de context waarin de jongeren zich bevinden. Het keuzedeel bestaat uit kennis en vaardigheden en bevat geen werkprocessen.

 

 

 

 

 

Gekoppelde kwalificaties:

25475 Begeleider gehandicaptenzorg

25780 Begeleider maatschappelijke zorg

25476 Begeleider specifieke doelgroepen

25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

25615 Sociaal werker

25488 Sociaal-cultureel werker

25489 Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25475 Begeleider gehandicaptenzorg
25780 Begeleider maatschappelijke zorg
25476 Begeleider specifieke doelgroepen
25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg
25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
25615 Sociaal werker
25488 Sociaal-cultureel werker
25489 Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

K0160 - Examen Jongerenwerk - serie 2022
bottom of page