top of page

K0177 - Examen Verdieping onderwijsassistent in VO en MBO

Dit keuzedeel verdiept de kennis en vaardigheden van de student 'onderwijsassistent' naar de werkvelden Voorgezet Onderwijs (VO) en Middelbaar Beroepsonderwijs(MBO). Deze kennis en vaardigheden dient een student in de beroepscontext van het VO of MBO te integreren in de beroepshandelingen van de onderwijsassistent.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

Gekoppelde kwalificaties: 25485/25698 Onderwijsassistent
K0177 - Examen Verdieping onderwijsassistent in VO en MBO
bottom of page