top of page

K0177 - Examen Verdieping onderwijsassistent in VO en MBO - serie 2016

Dit keuzedeel verdiept de kennis en vaardigheden van de student 'onderwijsassistent' naar de werkvelden Voorgezet Onderwijs (VO) en Middelbaar Beroepsonderwijs(MBO). Deze kennis en vaardigheden dient een student in de beroepscontext van het VO of MBO te integreren in de beroepshandelingen van de onderwijsassistent.

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25485/25698 Onderwijsassistent

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

K0177 - Examen Verdieping onderwijsassistent in VO en MBO - serie 2016
bottom of page