top of page

K0207 - Examen Doorstroom naar niveau 3 Zorg en Welzijn - serie 2016

Dit keuzedeel is bedoeld om niveau 2 studenten voor te bereiden op een mogelijke opleiding Zorg en Welzijn op niveau 3. Het keuzedeel is gericht op sectorale doorstroom naar niveau 3. Er wordt in dit keuzedeel aandacht besteed aan beroepsspecifieke kennis en vaardigheden en aan studievaardigheden, zodat de student een grotere kans op succes heeft als hij/zij een opleiding Zorg en Welzijn niveau 3 gaat volgen.

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25498 Helpende Zorg en Welzijn
25499 Medewerker facilitaire dienstverlening
25500 Medewerker sport en recreatie

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

K0207 - Examen Doorstroom naar niveau 3 Zorg en Welzijn - serie 2016
bottom of page