top of page

K0219 - Examen Gezonde leefstijl - serie 2016

Certificeerbaar

In het keuzedeel 'Gezonde leefstijl' leert de beginnend beroepsbeoefenaar kansen te signaleren om een gezonde leefstijl van deelnemers te bevorderen. Als 'ambassadeur gezonde leefstijl' benut hij deze signalen door samen met anderen actie te ondernemen. Hij geeft informatie en advies over een gezonde leefstijl en voert beweegprogramma's uit waarbij hij deelnemers begeleidt bij aanpassing c.q. verandering van leefstijl.

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25474 Agogisch medewerker GGZ
25650/25471 Apothekersassistent
25475 Begeleider gehandicaptenzorg
25780 Begeleider maatschappelijke zorg
25476 Begeleider specifieke doelgroepen
25473/25695 Doktersassistent
25491 GGZ - GHZ - KZ
25484/25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
25655 Mbo-Verpleegkundige
25480 Mbo-Verpleegkundige GGZ, GHZ, VVT, ZH
25485/25698 Onderwijsassistent
25603/25696/w5486 Pedagogisch medewerker kinderopvang
25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg
25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
25838 Persoonlijk begeleider zorgboerderij
25699/25490 Tandartsassistent
25479 Thuisbegeleider
25491 VVT
25656 Verzorgende-IG

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen, Keuzedelen met certificaat

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

K0219 - Examen Gezonde leefstijl - serie 2016
bottom of page