top of page

K0230 - Examen Bewegen in de buurt

Dit keuzedeel biedt een verdieping om sport en bewegen in te zetten als middel om sociale en maatschappelijke doelstellingen in de buurt of wijk te realiseren, samen met de betrokken doelgroep(en) en samen met ketenpartners als (buurt)organisaties, gemeente, politie/wijkagent, sportverenigingen en evt. woningbouwcorporaties.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

Gekoppelde kwalificaties: 25780 Begeleider maatschappelijke zorg 25476 Begeleider specifieke doelgroepen 25484/25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 25603/25696/25486 Pedagogisch medewerker kinderopvang 25615 Sociaal werker 25488 Sociaal-cultureel werker 25489 Sociaal-maatschappelijk dienstverlener
K0230 - Examen Bewegen in de buurt
bottom of page