top of page

K0230 - Examen Bewegen in de buurt - serie 2016

Dit keuzedeel biedt een verdieping om sport en bewegen in te zetten als middel om sociale en maatschappelijke doelstellingen in de buurt of wijk te realiseren, samen met de betrokken doelgroep(en) en samen met ketenpartners als (buurt)organisaties, gemeente, politie/wijkagent, sportverenigingen en evt. woningbouwcorporaties.

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25780 Begeleider maatschappelijke zorg
25476 Begeleider specifieke doelgroepen
25484/25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
25603/25696/25486 Pedagogisch medewerker kinderopvang
25615 Sociaal werker
25488 Sociaal-cultureel werker
25489 Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

K0230 - Examen Bewegen in de buurt - serie 2016
bottom of page