top of page

K0231 - Examen Doorstroom naar hbo mens en maatschappij - serie 2016

Dit keuzedeel bestaat uit kennis en vaardigheden die de doorstroom naar het hbo in het domein Mens en Maatschappij faciliteren. Het keuzedeel biedt een kennismaking met sociaal-agogische/pedagogische benadering van vraagstukken van de beroepsbeoefenaar op hbo-niveau. Het biedt ook studievaardigheden die van de student gevraagd worden in het hbo.

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25474 Agogisch medewerker GGZ
25484/25697/25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
25655 Mbo-Verpleegkundige
25480 Mbo-Verpleegkundige GGZ, GHZ, VVT, ZH
25485/25698 Onderwijsassistent
25696 Pedagogisch medewerker kinderopvang
25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg
25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
25838 Persoonlijk begeleider zorgboerderij
25614 Sociaal werker
25488 Sociaal-cultureel werker
25489 Sociaal-maatschappelijk dienstverlener
25479 Thuisbegeleider

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

K0231 - Examen Doorstroom naar hbo mens en maatschappij - serie 2016
bottom of page