top of page

K0314 - Examen Gekwalificeerd nanny - serie 2016

Certificeerbaar

Een nanny werkt freelance of als zelfstandige en sluit zich aan bij een gastouderbureau. Zij werkt stand-alone in een gezinssituatie in een particuliere woonomgeving. Zij bespreekt met ouders hun wensen en de dagelijkse gang van zaken. Ze verzorgt en begeleidt de kinderen in de gezinssituatie tijdens de dagelijkse activiteiten en levert een bijdrage aan de ontwikkeling en opvoeding van de kinderen. Daarnaast voert ze licht huishoudelijke werkzaamheden uit die gerelateerd zijn aan het verzorgen of begeleiden van de kinderen. Ze onderhoudt in voorkomende gevallen contacten met school, (sport)verenigingen en ouders van andere kinderen.

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25484/25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
25486/25603/25696 Pedagogisch medewerker kinderopvang

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

K0314 - Examen Gekwalificeerd nanny - serie 2016
bottom of page