top of page

K0380 - Examen Voeding en procestechniek - serie 2016

Het keuzedeel beschrijft de kennis en vaardigheden die een beginnend beroepsbeoefenaar nodig heeft als hij in de voedingsindustrie wil gaan werken. Kennis over voedselveiligheid, HACCP en gevaren waaraan voedingsmiddelen blootstaan (bederf, besmetting) en de gevolgen die dat heeft voor consumenten, spelen een belangrijke rol evenals het nemen van maatregelen ter voorkoming van gevaren.

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25297 Technicus Engineering

Dit product is ontwikkeld voor

-

Middenkader Engineering

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Middenkader Engineering/Smart Technology

K0380 - Examen Voeding en procestechniek - serie 2016
bottom of page