top of page

K0405 - Examen Technische microbiologie - serie 2018

Bij het uitvoeren van de specifieke analyses is een adequate planning, van meerdere activiteiten tegelijk, noodzakelijk. Hij beschikt over specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van Industriële microbiologische, technisch microbiologische en farmaceutisch microbiologische werkzaamheden. Hij integreert zijn theoretische kennis en praktische vaardigheden bij de werkzaamheden en is in staat de consequenties van zijn handelen te overzien en hier naar te handelen.

 

 

 

 

Gekoppelde kwalificaties:

25045 Biologisch medisch analist

25046 Chemisch-fysisch analist

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25045 Biologisch medisch analist
25046 Chemisch-fysisch analist

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen, Laboratoriumtechniek

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Laboratoriumtechniek

K0405 - Examen Technische microbiologie - serie 2018
bottom of page