top of page

K0457 - Examen Architectuur Trainee - serie 2016

In het keuzedeel doet de beginnend beroepsbeoefenaar ervaring op met het ontwerpproces van uiteindelijk een (deel van een) bouwwerk. Op basis van een programma van eisen wordt een studie uitgevoerd. Na de onderzoeksfase volgt een ontwerp of deelontwerp van (een deel van) een bouwwerk.

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25104 Middenkaderfunctionaris Bouw
25105 Middenkaderfunctionaris Infra
25836 Middenkaderfunctionaris smart building

Dit product is ontwikkeld voor

-

Bouw Infra, Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Bouw en Infra

K0457 - Examen Architectuur Trainee - serie 2016
bottom of page