top of page

K0495 - Examen Fotografie basis - serie 2021

Met dit keuzedeel verkrijgt de beginnend beroepsbeoefenaar basiskennis en vaardigheden fotografie. In het keuzedeel komen het klaarzetten en bedienen van fotoapparatuur, eenvoudig bewerken van foto's en opslag- en bestandsbeheer aan bod. De opnames zijn gericht op registeren en documenteren van eindproducten.

 

 

 

 

Gekoppelde kwalificaties:

25591 Mediamaker

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25197 Allround DTP-er
25592 Allround mediamaker
25591 Mediamaker

Dit product is ontwikkeld voor

-

Creatieve industrie, Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Creatieve industrie

K0495 - Examen Fotografie basis - serie 2021
bottom of page