top of page

K0502 - Examen Verdieping beeldgebruik - serie 2016

Dit verdiepende keuzedeel richt zich op het vergroten van het referentiekader en de bewustwording van de beginnend beroepsbeoefenaar bij het gebruik van beelden. Hij verdiept zijn kennis en vaardigheden ten aanzien van de culturele en historische betekenis van beelden, trends en stijlen en legt verbanden tussen beelden. Daarnaast wordt er ingegaan op maatschappelijke vraagstukken rond beeldgebruik waaronder de beroepsethiek in de maatschappij en de hedendaagse problematiek van beeldrecht in de digitale informatie- en communicatiesamenleving.

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25201/25633 Mediavormgever

Dit product is ontwikkeld voor

-

Creatieve industrie, Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Creatieve industrie

K0502 - Examen Verdieping beeldgebruik - serie 2016
bottom of page