top of page

K0507 - Examen Complementaire zorg - serie 2016

In dit keuzedeel komt het bieden van complementaire (aanvullende) zorg aan bod. De beginnend beroepsbeoefenaar is in staat om interventies toe te passen die het lijden van de zorgvrager* verzachten en/of het welbevinden vergroten. Deze interventies zijn erop gericht om het gezonde in de zorgvrager aan te spreken en te stimuleren, waarbij de eigen krachtbronnen worden aangeboord.

 

* De term zorgvrager wordt gebruikt voor cliënt, patiënt, zwangere, barende en kraamvrouw

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25474 Agogisch medewerker GGZ
25780 Begeleider maatschappelijke zorg
25476 Begeleider specifieke doelgroepen
25491 GGZ - GHZ - KZ
25655 Mbo-Verpleegkundige
25480 Mbo-Verpleegkundige GGZ, GHZ, VVT, ZH
25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg
25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
25479 Thuisbegeleider
25491 VVT
25656 Verzorgende-IG

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

K0507 - Examen Complementaire zorg - serie 2016
bottom of page