top of page

K0530 - Examen Journalistiek in de AV - serie 2016

Opdracht: Een productie maken

Dit keuzedeel is een verbreding van/aanvulling op het vak. In het keuzedeel wordt aandacht besteed aan de inhoudelijke kant van het maken van nieuwsitems, (korte) documentaires e.d.. Hoe bereid je je voor op het interview? Hoe benader je te interviewen personen? Welke vragen stel je? Hoe monteer je het verhaal? Welke ethische keuzes maak je? Voor de fotografen geldt in principe hetzelfde bij het maken van nieuws- of documentaire fotografie.

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25194/25717 AV-specialist
25195/25718 Fotograaf

Dit product is ontwikkeld voor

-

Creatieve industrie, Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Creatieve industrie

K0530 - Examen Journalistiek in de AV - serie 2016
bottom of page