top of page

K0611 - Examen BSO 8-12 jaar - serie 2021

Certificeerbaar

In dit verdiepende keuzedeel komen de volgende specifieke vakkennis en vaardigheden ten behoeve van de opvang en ontwikkeling van oudere kinderen (8 tot 12 jaar) binnen de BSO aan de orde: ontwikkelingspsychologie, aansluiten bij interesses, talenten en de actualiteit van de buitenwereld vanuit een veilig klimaat, motiveren en uitdagen, coaching bij de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden, omgaan met pestgedrag van kinderen, toewerken naar wederzijdse afhankelijkheid in plaats van onafhankelijkheid, afstemming op de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs en gesprekstechnieken.

 

 

 

 

Gekoppelde kwalificaties:

25697/25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

25698/25485 Onderwijsassistent

25486/25603 Pedagogisch medewerker kinderopvang

25615 Sociaal werker

25488 Sociaal-cultureel werker

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25484/25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
25485/25698 Onderwijsassistent
25615 Sociaal werker
25488 Sociaal-cultureel werker

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen, Keuzedelen met certificaat

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

K0611 - Examen BSO 8-12 jaar - serie 2021
bottom of page