top of page

K0618 Examen Zorg in instabiele en acute zorgsituaties - serie 2021

Certificeerbaar

In dit keuzedeel worden de vakkennis en vaardigheden van de beginnend beroepsbeoefenaar verdiept, zodat deze proactief, adequaat, kwalitatief goed en veilig kan handelen bij instabiele en acute zorgsituaties. Zij kan onder andere de volgende vaardigheden uitvoeren en hierin een proactieve houding laten zien: o.b.v. specialistische kennis, continu en op methodische wijze klinisch redeneren; adequaat reageren en handelen en daarbij diverse methodieken inzetten; de situatie kernachtig en methodisch bespreken met collega's en artsen; prioriteiten stellen en interventies delegeren; voorstellen doen voor medisch-verpleegkundige behandeling en interventies.

 

 

 

 

Gekoppelde kwalificaties:

25655 Mbo-Verpleegkundige

25480 Mbo-Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) / Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ)

25480 Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen thuiszorg (VVT) / Mbo-Verpleegkundige ziekenhuis (ZH)

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25655 Mbo-Verpleegkundige
25480 Mbo-Verpleegkundige GGZ, GHZ, VVT, ZH

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen, Keuzedelen met certificaat

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

K0618 Examen Zorg in instabiele en acute zorgsituaties - serie 2021
bottom of page