top of page

K0644 - Examen Verdieping Cytopathologie - serie 2016

Dit keuzedeel gaat over het voorbereiden en uitvoeren van cytopathologische analyses. De student leert microscopische cytopathologische preparaten te maken en specifiek te kleuren. Hij leert microscopische cytopathologische preparaten te classificeren en hij leert de bijbehorende diagnostiek. Het keuzedeel richt zich op moleculairbiologische en immunologische technieken in de cytopathologie. De student leert de medisch-cytopathologische terminologie.

 

 

 

 

Gekoppelde kwalificaties:

25045 Biologisch medisch analist

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25045 Biologisch medisch analist

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen, Laboratoriumtechniek

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Laboratoriumtechniek

K0644 - Examen Verdieping Cytopathologie - serie 2016
bottom of page