top of page

K0646 - Examen Verdieping Histopathologie - serie 2016

Dit keuzedeel gaat over het voorbereiden en uitvoeren van histopathologische analyses en over het evalueren van histopathologische analyseresultaten. Onderwerpen die aan bod komen zijn: preperatieve histotechnieken, kwaliteitsborging van histopathologische analyses, immunologische technieken in histopathologie, functionele histopathologie en medisch histopathologische terminologie, specifieke toepassing van moleculairbiologische technieken in de histopathologie.

 

 

 

 

Gekoppelde kwalificaties:

25045 Biologisch medisch analist

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25045 Biologisch medisch analist
K0646 Chemisch-fysisch analist

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen, Laboratoriumtechniek

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Laboratoriumtechniek

K0646 - Examen Verdieping Histopathologie - serie 2016
bottom of page